Black Curve

TiPi

Analyzátor dátovej linky

TiPi je analyzátor internetového pripojenia vrátane testovania stability linky a priepustnosti telekomunikačného vedenia. Meranie rýchlosti sa spolieha na algoritmus, ktorý vám umožní presne zmerať prenosovú rýchlosť a latenciu vášho pripojenia. Používa celosvetovú sieť vyhradených serverov, ktorá je optimalizovaná tak, aby poskytovala dostatok dátového toku na saturáciu vášho pripojenia. Je kompatibilný so všetkými širokopásmovými a mobilnými pripojeniami medzi ktoré patria ADSL, VDSL, koaxiálne, optické, satelitné, WiFi, wiMax, 2G / 3G / 4G (LTE) a 5G.

Viac info

Latencia

( Oneskorenie )

Latencia sa v dátovej sieti označuje čas za ktorý konkrétny sieťový paket dosiahne cieľový zdroj, v preklade sa tomu hovorí aj oneskorenie. Toto oneskorenie je veľmi dôležité z pohľadu niektorých služieb, keďže pri väčšom oneskorení môže vznikať problém pri spojení či prenose dát.

Latencia sa meria z TiPi ako bulk (súbor) 300 paketov poslaných v priebehu 5 minút a vyhodnotených z pohľadu oneskorenia. Tieto a iné údaje sú uchovávané do časových grafov.

Network Latency

Vlastnosti

  • Testovanie latencie pripojenia na internet cez WIFI
  • Testovanie latencie pripojenia na internet cez LAN
  • Meranie rýchlosti internetu cez WIFI
  • Meranie rýchlosti internetu cez LAN
  • Testovanie kvality bezdrôtovej siete
  • Testovanie dosahu okolitých bezdrôtových sietí
  • Generovanie grafov pre každé meranie
  • Automatické monitorovanie a chladenie SBC
  • Automatická synchronizácia času a zabudovaný modul časovej základne

Grafy

jednotilvých meraní

SSID

Analýza okolitých WIFI sietí

Network Speed

Rýchlosť internetu cez WIFI

Latencia

Latencia lokálneho pripojenia

WIFI

Dostupnosť WIFI

Kontakt

Spoločnosť: Pavol Macko - DoIT

Adresa: Jasovska 3, Bratislava 851 07, Slovakia

Telefón: +(421) 910 570 549

Email: info@doit.sk

Network Latency